Qui som i que fem diob

Quienes somos y que hacemos diob · Who we are and what do diob

diob -Consulting General de Construcció, va néixer l’any 1995 de la mà de tècnics professionals amb un doble objectiu: l’eficiència del fet constructiu, i la sostenibilitat del resultat.

Amb les premisses de “Qualitat, Temps i Economia” demanat pels nostres clients hem aportat solucions des del projecte fins a l’execució, de manera rigorosa i eficient. La nostra sensibilitat pel medi ambient i dilatada experiència en el camp de l’Arquitectura Bioclimàtica i Construcció Sostenible, ens ha portat a adoptar solucions creatives i saludables pel planeta i pels que l’habiten.

diob -Consulting General de Construcción, nació en 1995 de la mano de técnicos profesionales con un doble objetivo: la eficiencia del hecho constructivo, y la sostenibilidad del resultado.

Con las premisas de “Calidad, Tiempo y Economía” exigido por nuestros clientes hemos aportado soluciones desde el proyecto hasta la ejecución, de manera rigurosa y eficiente. Nuestra sensibilidad por el medio ambiente y dilatada experiencia en el campo de la Arquitectura Bioclimática y Construcción Sostenible, nos ha llevado a adoptar soluciones creativas y saludables para el planeta y para los que lo habitan.

diob -Consulting General Construction, started in 1995 with the hands of professional technicians with a dual purpose : the efficiency of construction fact and sustainability of results.

With the premises of “Quality, Time and Economics ” demanded by our clients we have provided solutions from project to implementation in a rigorously and efficiently way. Our environmental awareness and extensive experience in the field of bioclimatic architecture and sustainable construction, has led us to adopt creative and healthy solutions for the planet and those who live in it .